Ervaringen

We zijn trots op iedereen die ons de afgelopen jaren heeft geholpen om samen Stipp op te bouwen en te werken aan projecten met een positieve insteek in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Hieronder komen een aantal van hen aan het woord! Ervaringen van mensen die ieder vanuit hun eigen rol betrokken zijn geweest bij één of meerdere projecten van Stipp.

Stipp betekent voor mij ervaring opdoen in de wijk samen met professionals en bewoners. De geleerde theorie vanuit de studie Social Work wordt duidelijk en sprekend zodra ik in de wijk bezig ben.

foto-Madeleine-gezicht-blackwhite
Madeleine Lestuny
Student Social Work
Hogeschool Inholland

Wat in eerste instantie begon met een éénmalig project “Mijn wens/mijn wijk”, waarin behoeften van bewoners werden opgehaald, is dit project inmiddels uitgegroeid tot een driejarige samenwerking. Uit het behoefte onderzoek bleek dat (zwerf)vuil een groot probleem was rond de flat. Studenten organiseerden samen met kinderen uit de flat de wekelijkse grote schoonmaak. Op een regenachtige dag ging deze niet door en zijn ze spontaan gaan knutselen. Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen waren. Dat enthousiasme sloeg over op ons en samen met een andere bewoner heb ik een ruimte in de flat omgebouwd tot een crearuimte. Daar begeleiden studenten van Stipp nu wekelijks kinderactiviteiten. We hopen hier de komende tijd nog meer activiteiten, ook voor andere doelgroepen te organiseren. Door zo’n gezamenlijk project leer je elkaar goed kennen en weet je ook wat je aan elkaar hebt. Ik geef de sleutel van de crearuimte met een gerust hart aan de studenten als ik er zelf een keer niet ben.

Foto-Jos-blackwhite
Jos Boezaart
Bewoner en bestuurslid
VVE de Pharus

Als wijkadviseur voor de gemeente werk ik graag samen met STIPP. Studenten, professionals en bewoners slaan de handen ineen. Samen bedenken ze creatieve en inspirerende projecten. Door mee te gaan op de energie van wijkbewoners worden leuke, nuttige en leerzame projecten uitgevoerd.

Jochem-sellies-wbst-blackwhite
Jochem Sellies
Wijkadviseur
Gemeente Zaanstad

Het heeft een enorme meerwaarde als studenten in de wijk meewerken aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Zij kijken met een frisse blik en komen vaak met originele inzichten. Bijvoorbeeld, als het gaat over rolmodellen voor jongeren, weten zij beter dan ik wat relevant is. Daar leer ik van. Bovendien vinden bewoners het vaak leuker en minder spannend om met een student te praten voor een onderzoek. Stipp is echt een voedingsbodem voor een gezamenlijk leerproces.

femke-500x500-pix-blackwhite
Femke Kaulingfreks
Lector Jeugd en Samenleving
Hogeschool Inholland

Tijdens de minor Sociale inclusie heb ik de wijk Poelenburg,  de inwoners en de organisaties die er actief zijn, leren kennen. Ik vond het interessant om in de wijk actief te zijn en te zien wat er leeft en speelt. Samen met een collega-student deed ik onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. De openheid van bewoners en hun ideeën vond ik inspirerend. In de wijk kun je als student echt van meerwaarde zijn door de theorie van de opleiding in de praktijk te brengen. Ik merkte dat mijn inzet door bewoners en professionals erg werd gewaardeerd. De begeleiding vanuit Stipp was gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De ruimte om zelf initiatief te nemen, praktijkonderzoek te doen en hiermee je eigen horizon te verbreden was voor mij een belangrijk onderdeel van deze succesvolle ervaring.

Foto-Isa-blackwhite
Isa Mamedov
Student Pedagogiek
Hogeschool van Amsterdam

Als docent ben ik nauw betrokken bij Stipp. Ik begeleid studenten bij praktijkopdrachten en onderzoek in de wijk. De dynamiek in de wijk is heel anders dan in een klaslokaal. Dat is voor studenten soms spannend maar vooral heel leerzaam. Als docent is het voor mij ook fijn om veel contact te hebben met professionals en bewoners in de wijk zodat we het onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op de beroepspraktijk.

foto-jesse-blackwhite
Jesse van den Beele
Docent Pedagogiek
Hogeschool Inholland

Tijdens mijn stage bij Stipp heb ik ongelofelijk veel geleerd. De persoonlijke begeleiding zorgde ervoor dat ik passende taken kreeg binnen mijn stage en dat deze goed aansloten bij mijn leerdoelen. Het werken in de wijk vond ik zo leuk, dat ik de wijk best een beetje mis nu ik klaar ben met mijn stage! Daarom ga ik af en toe nog even langs.

Foto-Vera-2-blackwhite
Vera Ruwaard
Student Toegepaste Psychologie
Hogeschool van Amsterdam

Ik werk graag met en voor studenten in de wijk. De studenten werken mee aan projecten in de wijken en ik kan mijn kennis over samenlevingsopbouw met hen delen. Dit is win-win voor de wijkbewoners, studenten en voor mijzelf. Studenten leren over de kracht van de bewoners en de zin van een goed sociaal netwerk. Ik leer van de studenten andere inzichten zoals digitale vaardigheden van nu. Ik geef studenten graag onderzoeksopdrachten in combinatie met de praktijkopdracht.  Hierbij gaan ze op zoek of er nieuw onderzoeksmateriaal of literatuur is verschenen, die we kunnen toepassen bij de projecten die we samen uitvoeren in de wijk. Daar leren we allebei wat van. Dat is de kracht van Stipp.

Lieke-brinkkemper-blackwhite
Lieke Brinkkemper
Opbouwwerker
Sociaal Wijkteam