Meedoen

Docenten/Onderzoeker

Stipp bestaat drie jaar en we hebben inmiddels een groot aantal studenten en docenten mogen begeleiden bij onderwijs- en onderzoeksopdrachten in de wijken Poelenbug en Peldersveld. We streven naar een leergemeenschap waarin onderzoekers, docenten, studenten, werkveld en samenleving samenwerken en samen leren.

Onderzoek

Stipp ontwikkelt onderzoeks- en onderwijsactiviteiten die aansluiten bij projecten en initiatieven in de wijken Poelenburg en Peldersveld. De onderwijsactiviteiten zijn verbonden aan de thema’s van het Pact Poelenburg-Peldersveld 2020-2040. Met onderzoek onder coördinatie van betrokken lectoren draagt Stipp bij aan kennisontwikkeling rondom deze thema’s. Momenteel zijn de lectoraten Jeugd en Samenleving, (o.l.v. Femke Kaulingfreks), Empowerment en Professionalisering (o.l.v. Lilian Linders) en Stedelijk Sociaal Werken (o.l.v. Lex Veldboer) betrokken. Stipp streeft naar een nauwe samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Inzichten uit onderzoek vormen de basis voor nieuwe onderwijsopdrachten en andersom worden praktijkervaringen meegenomen in lopende onderzoeken.

Onderwijs en praktijk

De ontwikkeling en uitvoering van (onderwijs)opdrachten in de wijk volgt vanuit de win-win gedachte. Bij onderwijsopdrachten wordt continue afgewogen of enerzijds de belangen van de wijk en haar bewoners en partners geborgd zijn en anderzijds de studenten met de uitvoering van de opdrachten aan hun competenties kunnen werken. Samen leren en ervaren staat hierbij centraal. De onderwijsopdrachten worden veelal samen met de betrokken opleidingen, docenten en betrokken wijkpartners ontwikkelt en vervolgens verweven in het curriculum.

Meedoen?

Wil jij ook onderdeel worden van de leergemeenschap? Dat kan! Neem contact met ons op!