Kansrijk Poelenburg en Peldersveld

Kansrijk Poelenburg en Peldersveld

Stipp sluit met onderzoek en (onderwijs)projecten aan bij het Pact Poelenburg/Peldersveld 2020/2040. In het Pact wordt benadrukt dat extra investering in de jeugd belangrijk is om ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen en hun talenten kunnen (blijven) ontwikkelen.

Onderzoek door het lectoraat Jeugd en Samenleving

Vanuit het lectoraat Jeugd en Samenleving van Inholland wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar kinderen en jongeren, hun leef- en belevingswereld, hun relatie met opvoeders en professionals, en (beleids)ontwikkelingen in de jeugdsector. De empowerment van jongeren in een kwetsbare positie staat centraal.

In 2019 heeft het lectoraat Jeugd en Samenleving de wensen en behoeften van jongeren en professionals in Poelenburg en Peldersveld geïnventariseerd op het gebied van talentontwikkeling. Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat alle jongeren talenten hebben en dat het goed is voor hun ontwikkeling om die talenten te ontdekken en te benutten. Het jong talent in Poelenburg mag meer tot bloei komen. Om die reden starten we met een actiegericht onderzoek dat het doel heeft om de afstand tussen jeugdprofessionals en kwetsbare jongeren te verkleinen, door in te zetten op preventief, wijkgericht aanbod dat samen met jonge rolmodellen is ontwikkeld. Onze hypothese is dat jongeren zelf het beste weten wat er speelt bij leeftijdsgenoten, en dat jonge rolmodellen jeugdprofessionals kunnen helpen het aanbod in de wijk goed te laten aansluiten bij de leefwereld en de doelgroep. Dit project genereert nieuwe inzichten over de mogelijkheden jeugdparticipatie en ervaringsdeskundigheid in te zetten om het wijkgericht werken te versterken.

Afstudeeronderzoek

Aansluitend op de onderzoeken van het lectoraat Jeugd en Samenleving voeren studenten Pedagogiek en Social Work verschillende afstudeer onderzoeken uit. Deze opdrachten beginnen altijd bij een vraag van bewoners of praktijkpartners uit de wijk. Op basis hiervan voert de student een praktijkgericht onderzoek uit, waarbij relevante literatuur wordt gekoppeld aan gegevens die door de student zelf worden verzameld. Dit onderzoek levert aanbevelingen op vaak in de vorm van een concreet uitgewerkt product, zoals een interventie, voorlichtingscampagne of een training op maat.

Studenten organiseren activiteiten en projecten voor jongeren en kinderen

Aansluitend op de inzichten uit onderzoek organiseren studenten samen met jongeren en andere bewoners uit de wijk verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren. Studenten voeren deze activiteiten uit in het kader van hun stage of als praktijkopdracht die aansluit bij een specifieke module of vak. Dit kunnen eenmalige activiteiten zijn maar ook wekelijkse (kinder)activiteiten. Een voorbeeld is een kinderactiviteit die studenten Social Work elke woensdag begeleiden in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren van de Pharus. Ook de workshops gezonde voeding en leefstijl zijn elk jaar weer een succes. Momenteel werken studenten samen met jongeren aan een platform om eigen verhalen te delen van jongeren over opgroeien en wonen in Poelenburg en Peldersveld. De studenten worden bij de uitvoering van opdrachten in de wijk ondersteund door een docent of praktijkbegeleider.

Studenten zetten zich in op scholen en bij andere organisaties uit de wijk

Studenten Pedagogiek, Social Work en Toegepaste Psychologie gaan aan de slag bij verschillende partners in de wijk. Studenten ondersteunen bij de huiswerkklas van het Sociaal Wijkteam, geven trainingen in samenwerking met het Jeugdteam en bieden individuele begeleiding op verschillende basisscholen in Poelenburg en Peldersveld. De studenten van Stipp leren hier veel van en helpen op hun beurt om zoveel mogelijk kinderen op een passende manier te ondersteunen in de ontwikkeling van hun talenten.