Participatie en gezondheid

Participatie en gezondheid

Stipp sluit met haar projecten aan bij het Pact Poelenburg/Peldersveld 2020-2040. Een belangrijk thema uit het Pact is participatie. Actief meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gezondheid, taal of armoede kunnen belemmerende factoren zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Onderzoek door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en het lectoraat Empowerment en Professionalisering

Vanuit het lectoraat Stedelijke Sociaal Werken van de HvA en het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool Inholland worden verschillende onderzoeken gedaan rondom het thema participatie. Een vraag die centraal staat is: Hoe kunnen we beter aansluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en hun talenten benutten zodat zij kunnen meedoen?

In lijn met het onderzoek rondom participatie doen studenten (jaar 4) afstudeeronderzoek.

Studenten organiseren activiteiten en projecten gericht op participatie en een gezonde leefstijl

Uit ervaring blijkt dat studenten op een laagdrempelige manier contact maken met bewoners uit de wijk. Veel van de studenten volgen een sociale opleiding. Zij hebben voor deze opleiding gekozen omdat ze er plezier uit halen om andere mensen te ondersteunen en te helpen. Dit doen de studenten in de wijken Poelenburg en Peldersveld door projecten uit te voeren met een positieve insteek, elk vanuit hun eigen expertise.

  • Studenten Social Work ondersteunen bij het opzetten van buurtactiviteiten. Zo hielpen studenten afgelopen jaar mee bij het opzetten van een buurtmaaltijd in de Poelenburcht.
  • Studenten Toegepaste Psychologie ondersteunen taalcursisten om het Nederlands dat zij leren in de les, vaker in de praktijk te gebruiken.
  • Studenten Voeding en Diëtetiek verzorgen workshops voor groepen bewoners rondom gezonde voeding en leefstijl.
  • Studenten Toegepaste Psychologie en Social Work ondersteunen bewoners middels individuele begeleiding en coaching. Doel is om weer in contact te komen met anderen en stappen te zetten om te participeren op het gebied van (vrijwillgers)werk.