mei 04
Afstudeeronderzoek Jeugd en Samenleving

Kansen creëren voor iedereen

‘Betrek ouders van basisschoolleerlingen bij het bezoeken en uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten.’ ‘Leg meer verantwoordelijkheid bij de leerlingenraad om jeugdinspraak te bevorderen.’ ‘Positieve verhalen moeten meer in beeld komen.’

Bovenstaande zinnen komen uit enkele afstudeeronderzoeken die studenten van InHolland in 2020 hebben uitgevoerd in de wijken Poelenburg en Peldersveld. De studenten deden hun onderzoek in samenwerking met StiPP en het lectoraat ‘Jeugd en Samenleving’ van Femke Kaulingfreks.

Een belangrijk uitgangspunt van het lectoraat is dat onderzoek wordt gedaan mét jongeren en niet alleen over hen. Wat houdt jongeren bezig? Welke kansen en mogelijkheden hebben zij of zien zij zelf? Welke verhalen vinden zij zelf belangrijk om te delen? De onderzoeken sluiten naadloos aan bij de ambitie uit het Pact Poelenburg en Peldersveld 2020-2040: “Alle kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontplooien hun talenten, kwalificeren zich en vinden hun weg naar de arbeidsmarkt.”

Via onderstaande link kom je bij vier flyers van afstudeeronderzoeken. Twee onderwerpen gaan over het bevorderen van cultuurparticipatie en twee over jeugdinspraak en rolmodellen. In de flyers hebben de studenten de meest opvallende resultaten opgenomen en geven ze adviezen voor de praktijk.

Poelenburg – Kansen creëren voor iedereen

Laat je meevoeren en inspireren door de onderzoeken!